19. 9. 2021

Vlastní známky Adolfa Borna pro Poštovní spořitelnu na Aukru

 
Velmi pěkná doporučená celistvost do vlastních rukou na bankovní neoficiální FDC se 2 různýma vlastníma známkama Adolfa Borna "Poštovní spořitelna VZ 0185 a 0186" a s vlastnoručním podpisem nežijícího výtvarníka byla vydražena na Aukru za 500 Kč. Jde o doklad, že vlastní známky si své místo na filatelistickém trhu našly.
Aby dostala své místo i pravda, je nutno dodat, že zásilka není správně vyfrankována. Menší vlastní známka s nominále "A" je znehodnocena kašetem Poštovní spořítelny, který sice také udělal Adolf Born, ale více méně pro suvenýrové neoficiální FDC. Tato známka je tedy pro další použití již znehodnocena nepoštovním způsobem. Pravděpodobně byla ale znovu dodatečně započítána, o čemž svědčí poštovní razítko vpravo nahoře. FDC obsahuje ještě nálepku do vlastních rukou, která zásilku dále prodražuje. Nicméně u neoficiálních FDC neplatí dodatečná platnost razítkovaných známek po dobu 90 dní od datumu razítka. Ostatně kašet žádné datum nemá. Přes tento nedostatek jde o velmi zajímavou celistvost, která na rozdíl od těch z ochoty skutečně poštovním provozem prošla.