26. 8. 2015

Pozvánka na výstavu Evy Haškové do Jilemnice

Jako každoročně uspořádají Klub filatelistů 05-41 v Jilemnici, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Město Jilemnice a Česká pošta s.p. Poštovní muzeum v Praze podzimní výstavu autora českých poštovních známek, v letošním roce jde o výstavu „Grafika, známková tvorba“ grafičky Evy Haškové. Výstava bude zahájena vernisáží dne 25. 09. 2015 v 17.00 hod a skončí dne 01. 11. 2015 a bude doplněna fotografiemi Martina Říhy. V den vernisáže bude od 9:00 hod do 16:45 hod v budově jilemnického muzea v provozu příležitostná poštovní přepážka používající příležitostné razítko „Eva Hašková, Jilemnice“, 25. 9. 2015. Jilemnická pošta bude používat příležitostnou doporučenou nálepku se stejným námětem od 25. 9. 2015 do vypotřebení, nálepka bude k dispozici i na příležitostné poštovní přepážce. Pro filatelisty a přátele umění pořadatelé připravili další materiály, list s přítiskem na kuponech, dvě dopisnice, obálky s přítiskem a grafický list, vše dle námětů Evy Haškové a v rytině Martina Srba (ocelotisk - grafický list a jedna dopisnice). Většina těchto materiálů ponese vyobrazení Karla IV. jako předzvěst 700. výročí narození českého krále a římského císaře (nar. 14. 5. 1316).
Autogramiády Evy Haškové proběhnou v den vernisáže od 10:00 do 11:30 hod. a od 14:30 do 16:00 hod., je předpoklad, že se vernisáže od 17:00 hod zúčastní jako každoročně přibližně desítka výtvarníků a rytců českých poštovních známek. V prodeji bude i dopisnice s přítiskem a list s přítisky na kuponech vydaný u příležitosti vernisáže výstavy Jiřího Boudy ze dne 12. 06. 2015.
Seznam materiálů, které budou k výstavě vydány, včetně části jejich reprodukcí, je možno vyžádat na adrese s.strnad@tfnet.cz nebo oproti frankované obálce na adrese S. Strnad, P. O. Box 55, 513 01 Semily.