1. 12. 2015

A. Dostálek: 150 let Turnovsko-kralupské dráhy

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku ve čtvrtek 3.12.2015 od 16 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90), v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, mapku naleznete v příloze), jejíž součástí bude přednáška Antonína Dostálka "150 let Turnovsko-kralupské dráhy", jak jsme již avizovali našimi předchozími informacemi, m.j. příspěvkem na klubových internetových stránkách http://www.kf0015.cz/?p=34093. Přednáška bude zahájena v 16.30 hod.
Vítáme všechny zájemce o filatelii a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Členové klubu si budou moci vyzvednout připravené novinky u správce novinkové služby a hospodáře p. Jana Všetečky a uhradit členské příspěvky na rok 2016 u pokladníka p. Jiřího Maiera, pokud tak ještě neučinili. Jak "svazový" příspěvek SČF, tak klubový příspěvek zůstávají na úrovních roku 2015. "Svazový" roční členský příspěvek byl usnesením 10.schůze předsednictva SČF, konané dne 8.3.2014, stanoven na Kč 250,- pro všechny členy SČF (bez rozdílu věku). Klubové členské příspěvky, schválené valnou hromadou klubu dne 7.11.2013 (diferencované podle věku), zůstávají pro členy do 70 let věku ve výši Kč 60,- a u členů s dosaženým věkem 70 let (v roce 2016) ve výši Kč 30,-. Znamená to tedy, že členové klubu do 70 let věku budou platit na rok 2016 celkem členské příspěvky (příspěvek "svazový" a klubový) Kč 310,- a členové od 70 let věku budou platit celkem Kč 280,-.
Těšíme se na Vaši účast.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha vás zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel