11. 12. 2015

Exponet: osvobozená republika - Ukázky ze specializované a studijní sbírky

OSVOBOZENÁ REPUBLIKA - UKÁZKY ZE SPECIALIZOVANÉ A STUDIJNÍ SBÍRKY
LIBERATED REPUBLIC - SAMPLES FROM THE SPECIALIZED STUDY COLLECTION
DIE BEFREITE REPUBLIK - ABTASTUNGEN VON SPEZIALISIERTEN STUDIENSAMMLUNG
http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1245&lng=CZ
Majitel (autor) exponátu: Bohumír Pospíšil, Česko