30. 12. 2015

Známkové ročníky 2015 – nabídka v prodejnách Známkové tvorby

Známkové ročníky 2015 – nabídka v prodejnách Známkové tvorby (přepážky č. 29 a č. 30 v hale Hlavní pošty Praha 1)
--
Adjustovaný ročník: známky jsou umístěny na albovém listu v průhledném obalu – prodejní cena 805,- Kč (součet nominálních hodnot známek).
Obsahuje: aršíky a jednotlivé známky.
--
Obyčejný ročník: známky jsou uloženy v papírovém sáčku – prodejní cena 805,- Kč (součet nominálních hodnot známek).
Obsahuje: aršíky a jednotlivé známky.
--
Obyčejný ročník + PL: známky jsou uloženy v papírovém sáčku - prodejní cena 1.691,- Kč (součet nominálních hodnot známek).
Obsahuje: aršíky, jednotlivé známky a přepážkové listy.
--
Ročník samostatných PL: známky jsou uloženy v papírovém sáčku – prodejní cena 886,- Kč (součet nominálních hodnot známek).
Obsahuje: malé přepážkové listy – „Plzeň – Evropské město kultury“, „EUROPA – stavebnice Merkur“, „Pražský hrad Hans von Aachen“, „Krásy naší vlasti: Rabí“ a 3x „Umění“.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1
--