14. 3. 2016

L. Kunc: Sočská fronta (bojová linie na italsko-slovinské/rakouské hranici)

V úterý dne 15. 3. se uskuteční přednáška Lubora Kunce „Sočská fronta (bojová linie na italsko-slovinské/rakouské hranici)“. Přednáška začíná v 17 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.
Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65 V. Münzberger