29. 3. 2016

První let Luxembourg - Praha 27. 3. 2016

V prvním letu lucemburské linky Luxairu z hlavního města Luxemburgu do Prahy máme první doklady. Lucemburská pošta vydala k letu dokonce poštovní známky, které vycházejí z fotografie letadla Bombardier Q 400, na pravidelném letu Luxairu LG 5483. Analogická dopisnice (CM) je velmi pěkným dokladem a jak je vidět i ze zadní strany (obr. 2), byly společně se známkami aktivitou lucemburské strany. Oproti zobrazeným dokladům byly všechny zásilky ve skutečnosti ještě vybaveny příchozím poštovním razítkem pošty PRAHA 120 - obrazový doklad zatím nemáme k dispozici. Na reprodukcích jsou totiž chybně instradované zásilky na adresu Poste restante hlavní pošty v Jindřišské ulici - to v propozicích domluveno nebylo. Nicméně i tyto zásilky budou opatřeny příchozím razítkem - v tomto případě PRAHA 1 - a po úložní době vráceny odesílatelům. Cartes maxima, ovšem bez příchozího razítka, budou navráceny lucemburské obchodní firmě.
--
Zásilky v opačném směru letěly spolu s vracejícím se letadlem ve stejný den na prvním letu PRAHA - LUXEMBOURG. Byly vybaveny českým kašetem modré barvy s přibližně stejným motivem jako příležitostné razítko Lucemburska. Kresba letadla je obrácena opačně, tedy předkem letadla doleva = na západ. Z Lucemburska budou v nejbližších dnech zásilky doručeny adresátům.
Poděkovat chci kolegyním Marii Chábové i Martě Girgle i ochotným pracovníkům pošty Praha 120, kteří ve svátečních dnech zařizovali návštěvu lucemburského organizátora i správného vypravení leteckých zásilek v obou směrech.
Břetislav Janík