10. 5. 2016

180 let pošty na Mělníku

Město Mělník bylo v minulosti nejen sídlem panství, ale i město samo bylo až do roku 1848 feudální vrchností. Udržovalo listovní spojení s poštovní stanicí Praha prostřednictvím soukromých pěších poslů. Podle záznamu z archivu Dvorské komory ve Vídni ze 4. prosince 1753 mělo město Mělník tolerovaného a privilegovaného posla Wenzela Rilecka, který odebíral a odevzdával dopisy u poštovní stanice Praha. Obdobně i zámecké panství mělo tolerovaného a privilegovaného posla Paula Zahradnicka.
Velký význam pro rozšíření používání státní pošty, a tím snížení konkurence soukromých poslů, mělo zřizování sběren dopisů na českém venkově. Ty se pak staly základem pozdějších poštovních úřadů. Podle “Topografického poštovního lexikonu Christiana Crusiuse” z roku 1798 měl Mělník sběrnu dopisů pro poštovní stanici ve Slaném, kam pěší poštovní posel přinášel a odnášel listovní poštu dvakrát týdně. Zřejmě po roce 1818, kdy dědičnou poštu v Brandýse nad Labem koupil poštmistr z Radonic Alois Ahsbash, byly poštovní zásilky dopravovány z mělnické sběrny dopisů dvakrát týdně pěším poštovním poslem na poštovní stanici do Brandýsa nad Labem. Z mělnické sběrny dopisů byly listovní zásilky obecními posly donášeny do Štětí, Dolních Beřkovic, Liběchova, Chcebuze, Lužce nad Vltavou, Obříství, Liblic, Vtelna, Řepína, Vidimi a Kokořína. Z té doby (tzv. předznámkové) je známo první poštovní razítko mělnické sběrny dopisů. Bylo jednořádkové s údajem místa. První záznam o správci mělnické sběrny dopisů je z 9. černa 1831, kdy byl vzat do služební přísahy Josef Schebek... http://www.kf0015.cz/?p=38746