2. 5. 2016

Pamětní list České pošty: Karel IV.

Stejný a přitom jiný: zatímco aršík A 0885 - Karel IV. má zelený podklad tištěný barevným ofsetem, je pamětní list v zobrazení pozadí tmavě hnědý. Aršík je tištěn v kombinací čtyřbarevného ofsetu a ocelotisku z plochy (známka a kreslící linie obou kuponů, obě ruce a doprovodné texty v latině, znamenající Karel IV. / Otec vlasti. Pamětní list má ofsetově pouze jednu barvu - tm. hnědou a jen ve třech místech původního ocelotisku je použito čtyřbarevného ofsetu (část koruny a ruce). 
Je použito mikrotextu, hologramu České pošty a knihtiskové číslovačky. Vlepení známek do ofsetového pamětního listu umožňuje identická velikost aršíku v tisku pamětního listu. Pamětní list je celkově větší, aby "se vešel" další tisk ve verzálkách "PAMĚTNÍ LIST", hologram, počítadlo a nakonec i mikrotext. Pamětní list je tištěn na grafickém žlutém kartonu, podobně jako "černotisky" výstav Chomutov 2015 a Eurospace 2016.
Pamětní list České pošty není součástí série Pamětních listů známkové tvorby (PLZ) a nelze jeho prodej v této souvislosti vynucovat nebo s ucelenou řadou zaměňovat. Je číslovaný od 0000001 do 0003500 ks a bude v otevřeném prodeji do vyprodání na poštách Praha 1, Jindřišská 16, přepážky 29 a 30, Prodejna Postfila na Ortenově náměstí 16, Praha; dále na poštách Praha 012 - Hrad a Brno - Merkur a prostřednictvím zásilkové Služby filatelistům. Vše v omezeném množství a to vzhledem k rozhodnutí iniciovat výrobu pamětních listů v době, kdy již nebylo možno stanovit náklad na základě ověřeného zájmu filatelistů. S ohledem na prodej podobných tisků je náklad dostatečně velký, aby byli uspokojeni všichni zájemci.
Cena je stanovena na 87 Kč včetně DPH. Datum vydání 4. 5. 2016.
Břetislav Janík