5. 2. 2017

Manželé Svobodovi v Praze

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 proběhla v prostředí Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha přednáška MVDr. Václava Svobody „Chomutovská pošta a její razítka do roku 1916“. V úvodním slovu se přednášející zmínil o svém přístupu k poštovní historii Chomutova, ač je zaměřením teritorialista. Sbírání poštovně-historických dokumentů je věcí patriotismu a přináší mnoho zajímavého. Základem je vždy historie jako taková a na ní je potřeba stavět poznatky z historie pošty. Sesbírání materiálu do prezentovaného exponátu představovalo desítky let, neboť stále je potřeba něco do sbírky hledat a doplňovat a exponát následně přepracovávat. Přednáška byla přítomnými odměněna zaslouženým potleskem... http://www.kf0015.cz/?p=44108
--
KF 00-15: http://www.kf0015.cz/
--