14. 4. 2017

Informace pro stálé odběratele (abonenty) pamětních listů známkové tvorby

Dne 27. 4. 2017 budete mít připravený k osobnímu odběru nebo poštou na dobírku – PLZ č. 73:  „Světový den grafiky“, s nalepenou známkou nominální hodnoty 30,- Kč, „Umění: Bohuslav Reynek“, a otiskem příležitostného razítka „Světový den grafiky, Praha 1“. Autorem razítka je Zdeněk Netopil. Prodejní cena 30,- Kč, poř. č. 154401 - 156000, náklad 1600 ks.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
Na zajímavé razítko Světového dne grafiky rádi i graficky upozorňujeme.
B. J.