15. 2. 2018

M. Hauzr „Holocaust – balíková pošta ghetta Terezín“

V úterý dne 20. 2. se uskuteční přednáška Michala Hauzra „Holocaust – balíková pošta ghetta Terezín“. Přednáška začíná v 17.00 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.
Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65 Vladimír Münzberger