28. 2. 2018

Nové vlastní známky VZ 0657 — 0664: Jatky Tismice, s. r. o.

VZ ZS 0072, VZ 0657 — 0664
Nominální hodnota: 152,00 Kč
Orientace známek: 8 známek na šířku
Vydání: 28. 2. 2018
Náklad VZ TL: 1 900 ks, VZ: 15 200 ks
Informace: Autor známek: Dr. Pavel Kykal
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek