28. 2. 2018

Nové vlastní známky 0674-0685: Galerie tvůrců známek — Karel Zeman a Jaroslav Tvrdoň

VZ TL 0075, VZ 0674 — 0685 
Nominální hodnota: 475,00 Kč
Orientace známek: 25 známek na výšku
Vydání: 28. 2. 2018
Náklad VZ TL: 1 000 ks, VZ: 25 000 ks
Informace: Autoři známek: J. Foltýn, T. Svoboda, grafická úprava Stanislav Trokšiar 
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek