26. 7. 2007

Druhá vrstva Exponetu - "kolektivní exponát" československé filatelie

EXPONET se svým neustále rostoucím počtem exponátů se postupně stává vynikajícím zdrojem informací pro všechny sběratele v oblasti filatelie. Dnes již zájemci z mnoha oborů filatelie zde mohou nalézt nejen inspiraci, ale hlavně spoustu užitečných informací pro vlastní sbírání. V současné době je v této virtuální podobě k dispozici již tolik zajímavých exponátů, že prohlížet je zabere již hodně času. Pro některé návštěvníky začíná být dokonce problém zjistit, jaké vůbec exponáty z jeho oblasti zájmu jsou zde k dispozici. A přitom pevně věřím, že se rozsah této virtuální výstavy bude dále neustále rozšiřovat.

Velmi jednoduchou pomůckou při prohledávání dnes již poměrně dlouhých seznamů názvů exponátů může být jednoduchá funkce „Najít (na této stránce)“, kterou má již většina internetových prohlížečů zabudovanou. Cílem tohoto příspěvku ovšem není poučovat, jak zacházet s internetem. Uvědomil jsem si, že je již na čase uvažovat o tom, jak dále využít a rozvinout ohromný informační potenciál, který EXPONET již v současné době nabízí. K jedné z možností využití mne přivedl nápad, který byl realizován tuším při výstavě PRAGA 1978, kdy za spolupráce mnoha vystavovatelů (jeden by to nikdy nemohl v takové kvalitě zvládnout) vznikl tzv. "kolektivní exponát", který průřezově prezentoval možnosti sbírání v rámci tehdy československé filatelie. Vytvoření tohoto „kolektivního exponátu“ bylo tehdy vysoce oceňováno mnoha sběrateli a pro naší filatelii je jen škoda, že již v tehdejší době neexistoval EXPONET, který by takovýto výukový super-exponát zdokumentoval a hlavně dále šířil.

Domnívám se, že by prakticky nemuselo být neřešitelné vytvořit něco podobného v rámci Exponetu - jakousi druhou vrstvu (nadstavbu) Exponetu. Domnívám se, že by se dala vytvořit osnova jakýchsi „jednorámových stavebních bloků“, které by charakterizovaly dílčí oblasti české nebo dokonce československé filatelie (poštovní historie i známek a celin) a které by návštěvníkovi v rozumné a organizované skladbě ukázaly co možná nejširší možnosti sbírání - jednalo by se tedy o výukový super-exponát. Již dnes je na exponetu hodně materiálu, který by se dal možná jednoduše (možná trochu obtížněji) využít prostým převzetím selektovaných ukázek z těchto exponátů (samozřejmě za předpokladu souhlasu autorů). V tomto případě by asi bylo vhodné ke každému bloku (rámu) vytvořit nový "titulní list", který by verbálně uvedl - popsal to, co je v dalším prezentováno a co by hlavně tvořilo sjednocující linii celého tohoto díla. Bylo by samozřejmě vhodné, aby pokud existuje k danému tématu jeden či více exponátů na Exponetu, bylo k těmto zavedeno také prolinkování. Kdo by měl hlubší zájem o nějaké dílčí téma, mohl by se na něj jednoduše podívat a případně se vrátit zpět. Samozřejmě dosud nevystavované oblasti by bylo nutné postupně doplňovat, a to jak z nově doplňovaných exponátů, tak také účelově pro tento záměr vytvořených – ostatně to mohou být jak reálné materiály, tak i virtuálně poskládané. Samozřejmě základní osnova a úvodní listy musí být vytvořeny na naprosto profesionální úrovni, kde tentokrát nejde o naplnění výstavních kritérií, ale o vhodný edukativní a přitom stručný popis. K zajištění vhodné profesionální úrovně by na přípravě takovéhoto super-exponátu opět muselo spolupracovat mnoho odborníků ze všech oblastí filatelie. Výše uvedený princip je ovšem natolik obecný, že jej lze aplikovat na libovolnou další oblast filatelie neomezující se jenom na českou a československou poštovní historii nebo známkovou tvorbu.

Stávající podoba virtuální výstavy EXPONET má podle mého názoru pro laické návštěvníky jednu velkou nevýhodu spočívající v tom, že většinou „pouze“ kopíruje výstavní exponáty, které vystavovatelé připravují tak, aby uspokojili výstavní jury a vhodně naplnili kritéria pro tvorbu soutěžních exponátů. Na klasických výstavách se přitom se tak trochu zapomíná na to, že ne všichni návštěvníci jsou perfektní odborníci ve všech oblastech filatelie a že ne každý exponát oceněný zlatou medailí musí být nutně srozumitelný i laikovi. Podle mého názoru, laický návštěvník nemusí (a rozhodně to není jeho ostuda) ani zdaleka znát takové informace, které jsou pro odborníka naprostou samozřejmostí a jejichž popis by soutěžní exponát spíše negativně zatížil. Důsledkem toho pak je, že i na významných výstavách vidíme návštěvníky, kteří mnoha vystaveným exponátům nerozumí a vnímají je spíše jen jako jakési obrázky, než aby se o vystavených materiálech něco rozumného dozvěděli. Takto omezeně pojaté výstavy jsou pak určené pouze odborníkům a jen obtížně mohou přitáhnout nové zájemce o filatelii. Domnívám se, že výše uvedená nadstavba EXPONETu by umožnila tuto nevýhodu odstranit.

Myslím, že pokud by se to podařilo alespoň z části realizovat, byl by to velmi zajímavý vstupní prezentační bod EXPONETu. Zejména začínajícím sběratelům by to umožnilo lépe se zorientovat v dnes již poněkud téměř nepřeberném množství materiálu, který je takto více vhodný pro zkušené sběratele (podobně jako profesionální výstavy
) než pro začátečníky či amatéry. Záměrem organizačního výboru připravované Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 je také představit EXPONET široké sběratelské veřejnosti. Domnívám se, že by bylo důstojné zde představit zároveň i alespoň část výukového super-exponátu jako prvé nadstavby EXPONETu.

Ing. Vladimír Münzberger


Klíčová slova: Praga 2008, kolektivní, exponát, česká, československá, filatelie, Exponet