20. 12. 2007

Československé poválečné mezinárodní odpovědky 1946 - 1949
K napsání tohoto článku mě přiměly dvě významné okolnosti. Tou první je letošní 100 leté výročí existence mezinárodních odpovědek (Coupon reponse international), které se již vydávají nepřetržitě od roku 1907. Ve skutečnosti však byl přijat definitivní návrh jejich kresby již o rok dříve na 8. kongresu Světové poštovní unie konaném v Římě v roce 1906. Protože však účinnost Světové smlouvy poštovní nastala až dnem 1. 10. 1907, začaly jednotlivé členské poštovní správy UPU vydávat mezinárodní odpovědky teprve od tohoto dne.
Tou druhou významnou okolností je objev důležitých dokladů z konce roku 1945, které poodhalily dosud neznámé okolnosti přípravy vydání československých poválečných odpovědek. Nález údajů o výši nákladu čs. odpovědek společně se zkusmými tisky návrhů jejich jazykového uspořádání byl učiněn v archivu tiskařské firmy Benziger & Co. A.G. z Einsiedelnu ve Švýcarsku, která tiskla mezinárodní odpovědky od doby jejich vzniku v roce 1907 až do roku 1992.


Mezinárodní odpovědky jsou okrajovým, avšak stále oblíbenějším předmětem sběratelského zájmu, jejichž základní princip se i přes postupný vývoj vzhledu, za 100 letou dobu jejich existence nezměnil. Až do nedávné doby představovaly odpovědky ryze poštovně účelovou ceninu.

Z hlediska funkčního představují mezinárodní odpovědky známkový dobropis, který v listovním styku s cizinou nahrazuje zpáteční výplatné v hodnotě poplatku za obyčejné psaní prvního hmotnostního stupně dopraveného pozemní cestou (nyní již i letecky). Odesilatel, který na poště zakoupí a do dopisu vloží orazítkovanou odpovědku, tak dopředu zaplatí adresátovi v cizině odpověď, neboť po předložení této odpovědky spolu s nevyplaceným dopisem u poštovní přepážky každého poštovního úřadu, jehož země je členem Světové poštovní unie (UPU), uhradí pošta automaticky zpětné výplatné, odpovědku znehodnotí svým razítkem a ponechá si ji pro pozdější vyúčtování. Ekvivalent prodejní ceny odpovědky v měně příslušného státu nesměl být menší než hodnota odpovědky stanovená příslušným kongresem UPU ve zlatých francích.

Z hlediska sběratelského se mezinárodní odpovědky řadí mezi neznámkové celiny, protože jejich prodej uživatelům pošty byl a je podmíněn (vedle uhrazení příslušného výplatného), také úhradou stanoveného poplatku z výkonu jejich dodání, zahrnutého do prodejní ceny, přičemž zaplacení je úředně potvrzeno otiskem razítka vydávajícího poštovního úřadu (odpovědky bez otisku razítka nesměly být vyměňovány). Úhrada tohoto poplatku a nákladů na tisk odpovědky vysvětlují skutečnost, proč je prodejní cena odpovědky vyšší, než výplatné do zahraničí.

V poslední době již byly odpovědky zařazeny do mnohých celinářských katalogů. V České republice je firma Profil uvedla v roce 2000 v katalogu Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 a katalogu Československé celiny 1918 - 1992, II. díl...

Celý text: >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum017.htm

Michal Příkazský