19. 12. 2007

První soutěžní virtuální mezinárodní filatelistická výstava SPORT–O–NET´07


Z iniciativy správy našeho nejznámějšího filatelistického serveru EXPONET, Svazu českých filatelistů a České asociace pro sportovní filatelii OLYMPSPORT se uskutečnila v průběhu měsíce listopadu na Exponetu první soutěžní mezinárodní virtuální filatelistická výstava s poněkud zvláštním názvem SPORT–O–NET´07, věnovaná výhradně exponátům se sportovní a olympijskou tématikou.


EXPONET – unikátní on line výstavní místo pro filatelistické a poštovně historické exponáty fyzických i právnických subjektů z celého světa, pořádáné pod záštitou Ministra kultury České republiky. Název vytvořen ze sousloví EXPOnát nebo EXPOzice a NET (= interNET). Trvalé, průběžně doplňované výstavní místo je k shlédnutí na internetové adrese http://www.exponet.info Exponet byl založen 2. 7. 2004 vydavatelem Japhily Ing. Břetislavem Janíkem a známým odborníkem na celiny Ing. Milanem Černíkem. Do 22. 11. 2007 se zde soustředilo 327 on line exponátů (z toho 19 exponátů filatelistické literatury) z 36 zemí. Zaznamenalo více než 1,300.000 návštěv (hitů), rozsah internetové prezentace činil 12,5 GB. 25. 7. 2007 bylo založeno Exponet forum jako platforma pro podněty, nápady, názory a připomínky filatelistů >>>>> http://expo-net.blogspot.com

Vraťme se ale k naší výstavě SPORT-O-NET´07. Konala se 1. – 30. 11. 2007 na internetové adrese http://www.japhila.cz/sportonet/ Tam ji také i dnes naleznete, protože organizátoři výstavy se ji rozhodli prodloužit tak, aby všichni zájemci měli dostatek času k prohlídce. Celkem bylo vystaveno 27 exponátů v 7 třídách, z toho 3 v tematické olympijské, 4 v tematické sportovní, 7 ve třídě filatelistické literatury, 1 v otevřené, 5 jednorámových exponátů, 2 ve třídě mládeže, 2 ve třídě premiéra a 3 ve třídě mimosoutěžní. Mezinárodní jury udělila 23 medailí, z toho 1 velkou zlatou a 3 zlaté, 5 pozlacených, 4 velké stříbrné a 8 stříbrných, 1 postříbřenou a 1 bronzovou medaili; 1 exponát přeřadila jury do třídy mimosoutěžní. Podívejme se nyní na ty vítězné exponáty. Nejlepším exponátem celé výstavy byla ve třídě literatury publikace Tsironise Michalise (Řecko) Olympijské vydání 1906 >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B6_6/index_b6_6a.htm , který získal 95 bodů, velkou zlatou medaili a věcnou cenu. Na druhém místě se umístil exponát Tenis - velmi starý sport >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B2_4/index_b2_4a.htm švédského vystavovatele Gunnara Dahlviga, který byl oceněn 92 body a zlatou medailí. Jenom o dva body méně a rovněž zlatou medaili za celkově třetí místo jury přidělila na Slovensko za exponát Svět pedálů >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B2_2/index_b2_2a.htm Vojtovi Jankovičovi. Z českých exponátů byl nejvýše hodnocen jednorámový exponát Marie Justýnové Olympijské hry 1924 v Paříži a Československo >>>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/C1_1/index_c1_1a.htm 80 bodů a pozlacená medaile. Mezi mládežníky byla nejlepší Alcala Alyssah z Filipín, 70 bodů a stříbrná medaile za exponát Fotbal >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B5_1/index_b5_1a.htm Ve třídě premiéra, určené pro prvovystavovatele získal za exponát Praha sportovní >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/D1_1/index_d1_1a.htm zlatou medaili Bedřich Polák. Za prohlídku určitě stojí i exponáty v čestné třídě, Přežít se ctí >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/A2_3/index_a2_3a.htm Poláka Romana Babuta a Time: Vikingové >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/C2_1/index_c2_1a.htm Gunnara Dahlviga.

Podívejme se nyní na celou záležitost uspořádání této výstavy očima jejich pořadatelů a očima jury. Výstava měla filatelistům celého světa dát trvalou možnost seznámit se v klidu svého domova se soutěžními filatelistickými exponáty, dát jim možnost jejich podrobného studia, a nakonec se chtěla i stát prubířským kamenem jedné z nových cest filatelie a podpořit vznik nových kvalitních exponátů. Organizační výbor výstavy si byl vědom celé řady možných problémů, se kterými se bude potýkat. Otázky doposud při filatelistických výstavách neřešené jsou třeba tyhle: Jak jurovat filatelistické exponáty ve virtuální podobě?, nebo Jak předejít možnému výskytu falz v exponátech?, či Jak zajistit jednotnost hodnocení poroty? a mohli bychom pokračovat dále.

Kdo nic nezkusil, také nic nezkazil, říká jedno staré lidové pořekadlo. SČF jmenoval mezinárodní výstavní jury >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/sportonet_jury.htm ve složení předseda Walter Muller, tajemník Jaroslav Petrásek a členové Eliseo Ruben Otero z Argentiny, Roman Babut z Varšavy a Peter Osuský z Bratislavy. Jury byla tedy složena vesměs z velmi zkušených námětových jurymanů. Ti rozhodovali každý rovněž v klidu svého domova a po obodování všech exponátů zaslali svá hodnocení tajemníkovi jury. Ten vypočetl aritmetické průměry hodnocení všech exponátů a vrátil je zpět jurymanům. Ti měli poté možnost svá původní hodnocení korigovat a zaslali je zpět tajemníkovi jury. To se opakovalo ještě jednou, takže tím byla vlastně nahrazena jednotlivá čtení výsledků, obvyklá při běžném hodnocení jury. Možnost použití falz v jednotlivých exponátech byla eliminována tím, že přihlášeným exponátům jejich jednotlivé národní svazy potvrdily na zaslané přihlášce korektnost jednotlivých exponátů.

Nezanedbatelným hlediskem byly pochopitelně i náklady na uspořádání této výstavy. Připravovali jsme ji pod heslem "Virtuálně a zdarma!". Tak také výstava proběhla. Veškerá propagace, zasílání přihlášek i exponátů i rozesílání palmáre a výstavních diplomů bylo skutečně zdarma a prostřednictvím počítačové techniky. Zdarma organizátoři zajistili i skenování exponátů těm vystavovatelům, kteří tuto možnost sami neměli. Tři ceny pro nejlepší exponáty věnoval Český olympijský výbor, čtvrtou cenu věnoval Olympsport. Veškeré náklady na uspořádání této výstavy byly tedy nulové. Organizační výbor děkuje tímto zejména všem vystavovatelům, Exponetu, jmenovitě pánům Janíkovi a Černíkovi a členům jury i ostatním členům výboru >>>>> http://www.japhila.cz/hof/OV_sportonet.htm - všichni totiž pracovali bez nároků na honorář. Za věnování věcných cen patří dík i Českému olympijskému výboru. K výstavě organizační výbor zajistil vydání dvou přítisků na celinových dopisnicích a výplatního otisku Postalia k zahájení výstavy a znehodnocovacího strojového razítka Postalia k jejímu zakončení. Obě razítka byla používána v Praze Dejvicích na poště Praha 6 v Kafkově ulici. Řadu z vystavených exponátů zřejmě uvidíme na světové výstavě OLYMPEX v Pekingu v době konání olympijských her od 8. 8. do 18. 8. 2008.

Jaroslav Petrásek a Walter Müller