31. 7. 2013

Nejasnosti kolem maxikarty Cyril a Metoděj z Aukra aneb letní maximafilatelistická detektivka

Začátkem července mne kolega informoval o nabídce české a slovenské maxikarty k 1150. výročí Cyrila a Metoděje na tuzemském aukčním portálu Aukro. Nijak jsem se se zprávou o jejich existenci nevzrušoval, dokud mne neujistil, že se jedná o maxikarty s FDC razítky. Moc jsem tomu nechtěl věřit a tak mi poslal odkaz. Důvod mé nedůvěry byl jednoduchý, FDC razítka může používat jen pošta na obálky dne vydání a nálepní listy. Jak je tedy možné, že by se razítka vyskytla na maxikartách? Chtěl jsem tomu přijít na kloub. A tak začalo pátrání... 
--
A upřesnění navíc:
cituji: "FDC razítka může používat jen pošta na obálky dne vydání a nálepní listy." Dodáváme... Smí být použita též na:
1. na oficiální Pamětní listy známkové tvorby (s logem ČP, mikrotextem, hologramem a *.průběžným číslem). V minulosti např. PLZ 02, PLZ 03, PLZ 04, PLZ 06 a PLZ 09. 
2. Jednotlivá regionální ředitelství České pošty mají právo vydávat své upomínkové, pamětní, jubilejní a jiné listy či filatelistické zboží v rámci doplňkového filatelistického sortimentu. Liší se však od Pamětních listů PTM a PLZ (zejména) jinou grafickou úpravou, chybějícími atributy (viz bod 1.), použitím kašetů, většinou jen regionální propagací, omezeným nákladem, nedodáním sjednaného nákladu do Služeb filatelistům, Karlovy Vary apod. Tato vydání navíc nemohou nést ani otisk razítka FDC nebo tzv. Pamětního razítka (prozatím 2 vydání: PLZ 05 a PLZ 36).
B. J.