21. 8. 2017

Nové mezinárodní odpovědky typu "ISTANBUL"

Mezinárodní odpovědka (CRI) typu "Istanbul"
Na základě rozhodnutí Světové poštovní unie budou uvedeny do prodeje nové mezinárodní odpovědky typu "Istanbul".
Prodej nových mezinárodních odpovědek "Istanbul" bude na poštách zahájen dne 1. září 2017. 
Prodej stávajících odpovědek typu "Doha" bude ukončen ke dni 31. srpna 2017; souběh prodeje nových mezinárodních odpovědek "Istanbul" a stávajících "Doha" nebude možný.
Mezinárodní odpovědka (CRI) typu "Doha"
Pošty budou provádět výměnu stávajících nepoužitých mezinárodních odpovědek typu "Doha" od veřejnosti do 31. prosince 2017 s tím, že vyměněné mezinárodní odpovědky se nelepí na list papíru, ale vloží se do čisté nadepsané obálky "Vyměněné mezinárodní odpovědky".
Stanovené termíny je nutno bezpodmínečně dodržet. 
Opatření č. 407 z Věstníku částka 8/2017.
Tímto opatřením se ruší opatření č. 377 vydané ve Věstníku částka 6/2017 ze dne 23. 6. 2017.
Břetislav Janík
--
Další informace: 
http://expo-net.blogspot.cz/2017/06/zmena-terminu-dodani-novych.html
http://expo-net.blogspot.cz/2014/01/vysvetleni-cri-odpovedek-typu-doha.html 
http://expo-net.blogspot.cz/2017/03/nova-mezinarodni-odpovedka-cri-istanbul.html