3. 9. 2017

Informace pro stálé odběratele (abonenty) pamětních listů známkové tvorby

Dne 17. 9. 2017 budete mít připravený k osobnímu odběru nebo poštou na dobírku – PLZ č. 76: „Dr. Miroslav Tyrš - 185. výročí narození“, s nalepenou známkou nominální hodnoty 14,- Kč, „150. výročí založení Sokola“, a otiskem příležitostného razítka „185. výročí narození, Dr. Miroslav Tyrš, spoluzakladatel Sokola, Praha“. Autor návrhu příležitostného razítka je Miloslav Bláha. Prodejní cena 30,- Kč, poř. č. 159501 - 161500, náklad 2000 ks.
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/ostatni-produkty-se-znamkami/pametni-listy