26. 11. 2021

30 let Kámen a písek - VZ TL 0126

 

30 let firmy Kámen a písek
1991 - 2021 – úspěšných 30 let působení firmy na jihočeském trhu

Unikátní kolekci vlastních poštovních známek vydává společnost Kámen a písek k 30 letům působení firmy na jihočeském trhu. Jedná se o první emisi poštovních známek společnosti v České republice, která se zabývá těžbou nerostných surovin. Kolekce unikátních 25 vlastních kruhových známek je jedenáctou emisí vlastních poštovních známek v této formě a 126. emisí vlastních známek zajišťovaných Českou poštou od roku 2012.
Na tiskovém listu TL 0126 KÁMEK A PÍSEK je vyobrazeno 10 lomů společnosti umístěných po celých jižních Čechách, včetně jejich detailů z provozu. Ve středové linii známek na tiskovém listu nalezneme logo společnosti, mlátek a želízko jako symbol horníků, sídlo společnosti v Českém Krumlově a Svatou Barboru, patronku všech horníků. Firma je od svého založení pod vedením generálního ředitele společnosti Ing. Otakara Veselého, jehož známka jako jediná na tiskovém listu je hodnotou známky „Z“, zbylé známky v nominální hodnotě „A“.
Spolu se známkami k této příležitosti vychází v omezeném počtu i pamětní listy. Kompletní sbírku pamětních listů s dvěma známkami tvoří pamětní listy na motivy deseti lomů, grafické symboly a sídlo společnosti se Svatou Barborou, jejíž socha je umístěna ve štítu českokrumlovské budovy. Unikátem do sbírky je pamětní list se známkou „Z“ pana generálního ředitele.
Pořadové číslo 26 získalo ruční příležitostné poštovní razítko k této události, které bude dispozici na České poště ode dne prodeje vlastních známek, tj. od 30. 11. 2021 a to po dobu deseti dní. Od tohoto data Česká pošta bude používat příležitostnou R nálepku.
Ing. Michaela Petrů, 15. 11. 2021