1. 12. 2021

Tisková zpráva: ArGe Czechoslovakia vidí budoucnost optimisticky

Co se týče ostatních filatelistických spolků, roky 2020 a 2021 probíhaly pro Federální pracovní skupinu Československo úplně jinak, než se očekávalo: Téměř všechny akce, na kterých se chtěla veřejně prezentovat, byly kvůli koronavirové pandemii zrušeny. Týkalo se to burz známek (Mnichov, Sindelfingen), ale i výstav typu OSTROPA 2020. Ta poslední mrzela především naši ArGe, protože jsme tam chtěli oslavit 50. výročí a měli jsme pozvané hosty z domova i ze zahraničí. Jediným světlým bodem byl pražský sběratelský veletrh „Sběratel“, který se v obou ročnících konal v září. Rádi bychom poděkovali vašim organizátorům za to, že tyto veletrhy přes všechna nepřízeň osudu pořádají a že příkladně zavádějí koronavirová opatření. Další paprsek naděje: Poté, co muselo být výroční zasedání ArGe v roce 2020 zrušeno bez náhrady, mohli jsme se v roce 2021 sejít v Bad Kissingen, i když později než obvykle v říjnu. Pro všechny zúčastněné to bylo velké potěšení, protože dlouhá abstinence dala všem najevo, jak důležitá jsou ve filatelii osobní setkání a přímá výměna myšlenek. Dlouhý nedostatek příležitostí k tomu mrzel nejen jednotlivé členy, ale měl také negativní dopad na ArGe jako celek: Protože neexistovaly žádné přímé kontakty s ostatními sběrateli, stěží se nám dařilo získávat nové členy. ArGe Czechoslovakia si dal za důležitý cíl toto změnit pro nadcházející rok 2022, ke kterému hodlá přes všechny problémy přistupovat s optimismem:
- Naše výroční schůze 2022 se bude konat ve Wiener Neustadt od 26. do 29. května.
- Od 30. června - 03. července 2022 bude OSTROPA v Berlíně přeložena; ArGe Czechoslovakia tam zaregistrovalo svůj informační stánek, členové ArGe se účastní i samotné výstavy.
- V březnu (25.-26.) a září (9.-10.) se chceme opět prezentovat na veletrhu Sběratel v Praze.
- Pokud se najde náhrada za zrušený IBB Sindelfingen, budeme určitě u toho.
- Zájemci se mohou kdykoliv obrátit na ArGe Czechoslovakia. Základní informace a kontaktní adresy naleznete na našich webových stránkách www.arge-tschechoslowakei.de
- Web by měl být zatraktivněn i pro nečleny. Nyní byla zřízena nová sekce „Zajímavý dokument“. Každý měsíc by tam měl být prezentován nový zajímavý dokument z československé filatelie. První věc, která je tam prezentována, je zajímavý dokument z roku 1938:

Jde o tiskoviny pojišťovny z Brna / (Zemská pojišťovna v Brně), razítkované s 0,50 K strojovou frankaturou ze dne 27. října 38, která putovala do Trutnova / Trautenau. Známka obsahuje i inzerát na pojišťovnu v Tatranské Lomnici. Vzhledem k tomu, že průkaz šel ze „zbylého Česka“ do Sudet, které byly součástí Německé říše, je podle mnichovského diktátu opatřen českým cenzurním razítkem. Příjemcem průkazu by měl být český policista Václav Waldhans na služebně státní policie v Trutnově / Trautenau. Doručit se ale nepodařilo, protože, viz ručně psaný vzkaz (německého) poštovního úředníka - "všichni českoslovenští policisté mezitím odešli". Tiskoviny byly proto zaslány „zpět do Brna 1“ a opatřeny úředním razítkem „Deutsche Postamt Trautenau / Sudetenland“, německým státním znakem s hákovým křížem.

Z předtištěného textu na zadní straně vyplývá, že mezi odloučenými oblastmi a Československem zatím nejsou možné žádné platební transakce, proto je pojistník vyzván, aby zatím v klidu vyčkal a neobracel se na konkurenční společnost.

ArGe Czechoslovakia již více než 50 let nabízí zájemcům z řad sběratelů z německy mluvících zemí informace a výměny v oblasti československé filatelie. Její pole působnosti zahrnuje období od rakousko-uherské monarchie až po současnost, tedy samostatné Československé republiky (1918-39 a 1945-1992) i dobu rozpadu první republiky (Sudety 1938-45, Protektorát Čechy a Morava a Slovenský štát 1939-45) a fázi dobrovolné státní odluky České republiky a Slovenska od roku 1993. ArGe úzce spolupracuje s československými filatelisty z České republiky a Slovenska, Rakouska, Maďarska, Dánsko, Nizozemsko a Spojené království.
Zájemci o kontakty se mohou registrovat na stránkách konsorcia: www.arge-tschechoslowakei.de