4. 4. 2022

Papouščí ZOO v Bošovicích - zakázka za 300 000 Kč znehodnocena poštovním razítkem

 

První ukázka zásilek z Bošovic přišla díky nálepkám D+1 již dnes (podáno v pátek). Chybou celistvostí je rozbité, nečitelné a neprůkazné poštovní razítko pošty Bošovice. Jeho otisk nemůže být lepší než vidíte, protože kovová část je nevratně zdevastována a trvale poškozena vypadnutím malých kovových obrysů číslic a písmen. Naštěstí R nálepka a apostová nálepka prokazuje podání na bošovické poště. Třistatisícová zakázka vlastních známek je poškozena neomluvitelným šlendriánem vyškovského poštovního provozu.
Druhou chybou je, že ani v této chvíli, 4. 4. 2022 v 12:21 hod., není tato emise zanesena do webu České pošty v přehledu vydaných vlastních známek, přestože vyšla 1. 4. 2022!
Břetislav Janík