9. 4. 2022

Kombinace celistvostí emise Schwarzenberský kanál

 
Ukázka kombinací celistvostí emise Schwarzenberský kanál. Množství variant je dáno především umístěním malých kupónů. Za příspěvek děkujeme Jiřímu Neumannovi z plzeňské Newsphily.