28. 8. 2022

J. Bainhofner: "Nejdražší známky světa provedené ve stříbře"

Vážení přátelé, klubové prázdniny končí a před námi je nová filatelistická sezóna 2022-23 s pravidelnými klubovými schůzkami v sále Dřevák Domu Portus každý první čtvrtek v měsíci od 16 hod. - viz https://www.kf0015.cz/kde-nas-najdete/. Součástí prvního klubového odpoledne v nové sezóně ve čtvrtek 1.9. t.r. bude členská schůze klubu (členům klubu jsem již rozeslali pozvánky) a přednáška JUDr. Ing. Jiřího Bainhofnera "Nejdražší známky světa provedené ve stříbře", kterou zahájíme již 43. cyklus přednášek o poštovní historii a současnost a o které jsme již informovali na našem klubovém webu na adrese https://www.kf0015.cz/klubove-odpoledne-s-prednaskou-1-9-2022/. Ke dnešnímu e-mailu přikládáme program celého nového přednáškového cyklu a věříme, že vás nabízená témata zaujmou.
Předpokládáme, že přednáška začne krátce po 16.30 hod. Vítáni jsou všichni zájemci o filatelii - vstup volný. Jako obvykle bude pro účastníky připravena káva, čaj a minerálka.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s., zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel