26. 8. 2022

Příležitostné razítko a známka 26. Generální konference ICOM Praha 2022

 
Příležitostné razítko 26. Generální konference ICOM Praha 2022. Jde o Mezinárodní radu muzeí sestávající z dopravních a poštovních muzeí. K témuž vyšla i příležitostná poštovní známka. Obdrželi jsme a děkujeme do plzeňské Newsphily.