7. 9. 2022

Aršík Máchův kraj aneb Co je na známkách (Část třetí - epilog)

  

Hlavním motivem aršíku je velká známka s nom. hodnotou 30 Kč, na které je pohled na jezero s Myším ostrůvkem. V pozadí jsou majestátní vrcholy kopců se středověkým hradem Bezděz. Kolem ostrůvku krouží pár racků, kteří dříve patřili k symbolům jezera. Potom po mnoho let jejich hnízdění na ostrůvku ustalo, rackové jezero opustili. Teprve v loňském roce se znovu objevili a opět je slyšet jejich chechtání. (Jde přeci o racka chechtavého.)

Když jsem byl mladší, chodil jsem každý den brzy po rozednění plavat do jezera. Nad hladinou se vznášela vrstva páry a kolem krajina jako z čínských akvarelů. Bylo to nádherné. Někdy letěly nad jezerem labutě a když vzácně přelétal pár jeřábů popelavých, oko nezůstalo suché. Když jsem pozvedl hlavu výše nad hladinu, viděl jsem stejný pohled jaký je na známce - siluetu Malého a Velkého Bezdězu s hradem. Ten romantický obraz mne, podobně jako kdysi Máchu, dokonce inspiroval k složení básně.

Protože mne verše napadly během plavání doprostřed jezera a neměl jsem, na rozdíl od básníka u sebe tužku a papír, musel jsem se jí při zpáteční cestě ke břehu naučit nazpaměť.

Bezděz
Proč mne mnohé uchvacuje a mnohé zase děsí?
V šedé kůře mozkové teď prohání se běsi.
Viděl jsem dva kopce a zachvátil mne děs,
jeden kopec s hradem a ten druhý bez.
Proč pojímá mne děs, když vidím kopec bez?
Jeden kopec s hradem, na druhém jen les?
Nevím ještě dnes proč zachvátí mne děs,
když jeden je bez hradu a na druhém Bezděz!

Pod hlavním motivem aršíku je stejně velká známka s hodnotou 26 Kč, která navazuje na předchozí. Na jezeře je vyobrazen pár labutí velkých s mláďaty. Labutě k jezeru neodmyslitelně patří. Je o nich známo, že jsou monogamní, po spáření zůstávají spolu celý život a věrní jsou i svému hnízdišti. Záměrně jsme zvolili, spolu se samečkem i obraz samice, aby byla dodržena genderová vyrovnanost, v dnešní době tak aktuální.

Oproti tomu na sousední známce s hodnotou 27 Kč, vlevo od labutí, samec jeřába popelavého s rozevřenými křídly zcela vyplňuje formát známky. Pár jeřábů, samec se samicí, je motivem obálky FDC.

Na poslední malé známce s hodnotou 23 Kč je krásný motýl batolec duhový, kterého jsem několikrát viděl poletovat u jezera. Nádherným modrofialovým leskem, který je patrný zejména při pohledu ze strany, připomíná motýlí klenoty tropů. Tento krasavec rád usedá na čerstvý koňský trus. Toho využívali lovci motýlů, sbírali toto nevábné vnadidlo a vytvářeli v lesích jakési lapače k obohacení svých sbírek. Dnes je batolec přísně chráněný a tento způsob se, také hygienických důvodů nedoporučuje.

V pozadí je ozdoba lesů, stínomilná bylina lilie zlatohlávek, která jakoby utekla někomu ze zahrady. Kdysi bývala hojná, ale "milovníci" přírody ji rvali, kde na ni přišli. Před vyhubením ji zachránilo jen to, že má hluboko v zemi cibuli.

Tím jsem ve stručnosti popsal to, co je vyobrazeno na známkách. Chtěl jsem se zmínit ještě o druzích, které jsou na kupónech a okrajích aršíku a uvést nějaké zajímavosti. Manželka mně ale připomněla, že jsou u většiny druhů popisky, včetně názvů odborných a každý si informace o nich může vyhledat na internetu. Prý bych mohl jít dělat práci užitečnější, třeba přeházet na zahradě kompost. Je to práce těžká, špatně placená, ale někdo to dělat musí! Tolik prozatím.

J. K.
Psáno ve čtvrtek, v roce 2022