8. 7. 2013

Velký úspěch Jana Starce

U příležitosti vstupu Chorvatska do Evropské unie byla v Záhřebu (Zagreb) uspořádána na konci června mezinárodní filatelistická výstava. Uspořádal ji velmi agilní Chorvatský filatelistický svaz. 
Pro nás je potěšující, že český sběratel celin a funkcionář SČF obdržel za svůj "Katalog celin České republiky 1993 - 2010" zlatou medaili. Stalo se tak samozřejmě ve třídě filatelistické literatury.
Máme dobrou zprávu, že Jan Starec udělil Exponetu povolení vystavit exponát v kompletním rozsahu více než 200 stran.
Janu Starcovi blahopřejeme!
B. J.