1. 2. 2016

Nové vlastní známky: 120 let České filharmonie 1896 - 2016

VZ ZS 0046, VZ 0391 – 0398
120 let České filharmonie 1896 - 2016
Nominální hodnota: 104 Kč 
Orientace známek: 8 známek na výšku
Vydání: 2. 2. 2016 
Náklad VZ ZS: 1900 ks, VZ: 15 200 ks
Informace o prodeji: hana.boldisova@ceskafilharmonie.cz
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/499618/Vlastni-znamky-2016.pdf/95b09c00-89c7-4581-8bc5-68d59534eeaa