6. 1. 2008

Perzekuce židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a Ghetto Terezín v poštovních dokumentech
Na stránkách mezinárodní virtuální filatelistické výstavy Exponet je představován nový průřezový exponát Michala Hauzra s názvem „Perzekuce židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a ghetto Terezín v poštovních dokumentech“ na ploše 6-ti rámů, tj. 96 listů >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0335/index0335a.htm

Předkládaný materiál je členěn do několika logických celků – Počátky perzekuce (zavádění protižidovských opatření), první transporty do táborů a publikace (těchto) táborů, budování ghetta Terezín, korespondence z a do ghetta v rámci Protektorátu, formuláře související s balíkovými zásilkami, korespondence do ghetta ze zahraničí, korespondence po osvobození.

Vystavený exponát byl zpracován jako výhradně virtuální a proto umožnil představení jednotlivých položek ve vysoké kvalitě zobrazení. Ve většině případů nejsou představeny rubové strany – toho se zájemci dočkají buď v individuálních článcích publikovaných v odborném tisku, případně na elektronických médiích, nebo je možné si po dohodě vyžádat konzultace, které autor rád poskytne. Ostatní budou muset počkat na konečné zpracování virtuálního exponátu do formy reálného exponátu. S jeho vystavením autor nepočítá však dříve než za 5 let.

Autor buduje předložený exponát více než 25 let a vystavený materiál tomu odpovídá. Jsou publikovány dokumenty, které v řadě případů jsou známy v jediném exempláři (mimo muzejní depozitáře), případně jich je známo méně než pět kusů. Některé dokumenty pak jsou publikovány zcela poprvé.

Autor si je vědom u některých předložených dokumentů nedokonalosti a neúplnosti popisů. Vzhledem k nepřístupnosti oficiálních historických podkladů v dané oblasti je to však pochopitelné. Autor předpokládá rozvoj popisů tak, jak se bude zvyšovat úroveň jeho poznání v dané oblasti a předpokládá aktualizaci exponátu v zatím neupřesněném termínu.

Exponet tak nabízí další špičkovou prezentaci poštovně historického a filatelistického materiálu, tentokráte z období, které, čím více se v čase vzdaluje, tím více mizí a stává se vzácnějším a nedostupným.


Michal Hauzr ( mh123@seznam.cz ), Břetislav Janík