19. 8. 2008

PRAGA 2008 a "Virtuální svět známek - EXPONET"


Mezinárodní virtuální filatelistická výstava EXPONET – www.exponet.info
(Doprovodný program Světové výstavy PRAGA 2008 – na výstavě budou k dispozici počítače k brouzdání po stránkách Virtuální filatelistické mezinárodní výstavy EXPONET)
EXPONET je stálá otevřená virtuální filatelistická výstava. Na jejím počátku byla v roce 2004 jednoduchá myšlenka – shromáždit a zpřístupnit velké množství filatelistických exponátů z celého světa na jediném internetovém portálu. Díky současným technickým možnostem a především díky velkému úsilí jejích zakladatelů se za necelých pět let podařilo vybudovat ojedinělou a neustále se rozvíjející mezinárodní databázi filatelistického materiálu. Trvalý nárůst počtu exponátů i návštěvníků výstavy je dán základními principy, kterými jsou otevřenost, bezplatnost a nesoutěžní přístup. Otevřenost vůči vystavovatelům podle zásady Ukaž, co umíš, aniž bychom ti předepisovali, jak to má vypadat. Bezplatnost, protože se nevybírají žádné poplatky od vystavovatelů, ani návštěvníků. Nesoutěžní přístup, protože jediným hodnotitelem je tady návštěvník.

Přestože exponáty umístěné na výstavě EXPONET mají podobu běžnou na výstavách pořádaných podle řádů Mezinárodní filatelistické federace (FIP), pokud jde o rozsah, způsob zpracování či kvalifikaci nepodléhají žádnému omezení. Proto zde mohou být umístěny exponáty, které na světových filatelistických výstavách získaly nejvyšší ocenění, vedle těch, které filatelistická soutěžní kritéria nesplňují.

Organizační členění výstavy EXPONET je podřízeno funkčnosti a co největšímu uživatelskému komfortu. Proto jsou exponáty rozděleny do filatelistických tříd FIP a abecedně řazeny podle názvů a jmen vystavovatelů. U některých jsou uvedeny i odkazy na související webové stránky.

Dnes (19. 8. 2008) je na Exponetu vystaveno: 409 exponátů sběratelů ze 40 zemí světa, výstava obsahuje 2.046 rámů po 16 listech (filatelistický standard) a EXPONET je velikostí nabídky srovnatelný s výstavou PRAGA 2008. V rámci doprovodného programu výstavy PRAGA 2008 je tak „Výstava na výstavě“ s dvojnásobným rozsahem.

Cílem výstavy EXPONET ale není jen snadno dostupná prezentace velkého množství různorodého filatelistického materiálu, ale i archivace exponátů či jejich částí, jež se z jakýchkoli důvodů časem stanou nedostupnými. Velkou roli hraje i v získávání a vzdělávání mladých sběratelů, jimž moderní formou otevírá dveře k filatelii.

I když lze mezinárodní filatelistickou výstavu EXPONET snadno navštívit prostřednictvím osobního počítače (
www.exponet.info), ne každý sběratel má k němu přístup. Evropská populace stárne a s ní se zvyšuje i věkový průměr sběratelů známek. Zejména příslušníkům starší generace tedy může přijít vhod, že jsme na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008 připravili zvláštní stánek s řadou počítačů, na nichž se mohou s výstavou EXPONET snadno seznámit (střední část Průmyslového paláce v holešovickém Výstavišti). Přítomni budou i její tvůrci a spolupracovníci, kteří ochotně odpovědí na případné dotazy návštěvníků. A pokud to pro někoho bude dokonce první krok na cestě k počítačům, budeme z toho mít dvojnásobnou radost.
Vít Vaníček, místopředseda SČF a předseda dozorčí rady V.V. EXPONET o.p.s.