21. 8. 2008

Československo - měnová reforma 1953 - korespondence do ciziny


Vladimír Muenzberger je našim filatelistům dostatečně znám nejen jako tajemník organizačního výboru světové výstavy PRAGA 2008, ale také jako sběratel perfinů, ČSR I a ČSR II, spoluorganizátor mnoha filatelistických aukcí, filatelistický autor, ale např. také jako člen dozorčí rady neziskové společnosti EXPONET...

Dnes se představuje sice "pouze" jednorámovým exponátem, ale tématem velmi, velmi zajímavým. Měnovou reformou. Jeho specializací jsou přitom dopisy do ciziny. Jistě jsme téměř všichni měli možnost tyto dopisy a celistvosti sbírat a sesbírat, ale mnoho z nás to neudělalo. Vladimír Muenzberger ano >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0414/index0414a.htm

Břetislav Janík