6. 11. 2008

Celinová dopisnice pro cizinu CDV 117 Exponet 17 Kč


Jaroslav Konečný z Prahy si dal tu práci a prohlédl stovky dopisnic, aby určil typologii korespondenčního lístku EXPONET. Zajímavý studijní exponát pro nás a hlavně celináře má rozsah necelého jednoho rámu, ale na druhé straně, krátce po vydání dopisnice se aktuálně a trvale s celinou Exponet dostáváme do podvědomí československých specialistů.

Tento exponát je svým způsobem nejen celinářský a studijní, ale také propagační :-) >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0440/index0440a.htm
B. J.