6. 5. 2009

Národná filatelistická výstava Slovensko 2009

NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA SLOVENSKO 2009
/ 14. – 17. máj 2009 / N I T R A

Miesto konania - výstava:

Divadlo A. Bagara, Ponitrianske múzeum - sprievodné akcie: Dom MS v Nitre, Akadémia vzdelávania

Národná filatelistická výstava SLOVENSKO 2009 je organizovaná pri príležitosti 40. výročia založenia Zväzu slovenských filatelistov

Výstavy sa zúčastnia aj filatelistické zväzy krajín V4, Chorvátska, Rakúska, Srbska i Ruska. V rámci výstavy sa budú konať 26. dni filatelie Slovenska. Na súbežnej výstave tvorcov slovenských poštových známok s nominálnou hodnotou Euro a slávnostnom vyhodnotení Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2008 bude zorganizovaná autogramiáda tvorcov a rytcov slovenských poštových známok.

VSTUP NA VÝSTAVU v dňoch 15. – 16. MÁJA 9:00-17:00 hod. je BEZPLATNÝ.


Na výstavu boli prijaté iba exponáty, ktoré na predchádzajúcej výstave II. stupňa získali minimálne striebornú medailu (65 bodov)

Program výstavy:

14. 5. 2009

Otvorenie výstavy o 17:00 v DAB Nitra
- Uvedenie slovenskej poštovej známky k 40. výročiu založenia ZSF (známka s kupónom)
- Príležitostná poštová pečiatka
- Príležitostný poštový lístok Kultúrny program
- Autor výtvarného návrhu poštovej známky: Dušan Grečner

15. 5. 2008

Otvorenie 26. dní filatelie Slovenska o 15:00 hod. v Akadémii vzdelávania. Slávnostné zasadnutie ZSF.

16. 5. 2008

Organizované podujatie pre hostí: Návšteva kostola sv. Juraja v Kostolanoch pod Tríbečom, návšteva Poštového múzea SP a.s. v Banskej Bystrici, odhalenie pamätnej dosky k 40. výročiu vzniku ZSF na Sliači. Ponitrianske múzeum / Akadémia vzdelávania 10:00 hod.: Zasadnutie námetovej komisie ZSF, Beseda s výstavnou porotou pred exponátmi o 18:00 hod. v M´Art Gallery /Veľké Zálužie/: Slávnostné ukončenie národnej filatelistickej výstavy spojené s vyhlásením výsledkov. Odovzdanie cien. Otvorenie výstavy tvorcov slovenských poštových známok s nominálnou hodnotou v Euro. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety „Najkrajšia slovenská poštová známka roka 2008“, najkrajšia FDC a najkrajšia príležitostná poštová pečiatka. Autogramiáda tvorcov a rytcov slovenských poštových známok a pečiatok.

17.5.2009

Filatelistická burza v Akadémii vzdelávania od 8:00 hod. Vstup voľný.

Na výstave uvidíte:
Exponáty Slovenskej pošty, a.s., súťažné exponáty slovenských vystavovateľov i súťažné exponáty zahraničných vystavovateľov a exponáty zahraničných družobných klubov filatelistov.

Výstavné ceny:
diplom, medaila, vecná cena – budú udelené tvorcom najlepších domácich i zahraničných exponátov.

Poštové produkty:

Slovenská poštová známka, Príležitostný poštový lístok, Pamätný list

Počas akcie postupne budú k dispozícii príležitostné poštové pečiatky, predaj poštových známok a filatelistického tovaru.

Príležitostné poštové pečiatky:

1. Uvedenie slovenskej poštovej známky k 40. výročiu vzniku ZSF (Návrh príležitost. pečiatky: akad. mal. D. Grečner)
2. Národná filatelistická výstava SLOVENSKO 2009
3. Najkrajšia slovenská poštová známka roka 2008
4. 40 rokov ZSF

Organizátor výstavy:

- Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a.s.
Usporiadateľ výstavy: Klub filatelistov 52-51 Nitra, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Ponitrianske múzeum,
- Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, Akadémia vzdelávania, Dom MS v Nitre

MVDr. Milan Šajgalík, Nitra, Slovensko