18. 6. 2017

Nový PLZ 74: 95 let Klubu filatelistů SČF 06-5 Kroměříž

Pamětní list známkové tvorby číslo PLZ 74, jejímž námětem je  příležitostná známka 0794 "Umění: Max Švabinský", nominále 35,- Kč a pamětní razítko "95 let Klubu filatelistů SČF 06-5 Kroměříž", s datem 21. 6. 2017. Autor návrhu pamětního razítka: KF 06-5.
Číslování PLZ od 00156001 — 00157800. Náklad 1800 ks. Cena 30 Kč.
B. J.