18. 9. 2018

Den české filatelie - pozvánka s Filatelií

Prostřednictvím Filatelie sběratelé obdrželi i tradiční druhou variantu pozvánky na Den české filatelie, která je v novém "kabátě". Z původní kartičky je služební celina. Ani jedna forma nebyla doručována Českou poštou a zatímco první byla distribuována klubům i jednotlivcům prostřednictvím veletrhu Sběratel, druhá z nich byla přílohou časopisu českých a slovenských sběratelů Filatelie.
Česká pošta podporuje tradiční filatelistické kluby již přes 80 let a toto je jedna z mnoha variant. Ačkoliv nemusí každý odebírat Filatelii, může být členem Svazu českých filatelistů, který je majoritním českým sběratelským sdružením. Na druhé straně Filatelii odebírá i mnoho sběratelů, kteří v dnešní době žijí mimo organizovanou filatelii anebo v zahraničí.
B. J.