18. 9. 2018

Listovní zásilky s vlastními známkami: Vlašim - 700 let

Za pěknou ukázku dalších vlastních známek z letošní produkce velmi děkujeme. Téměř 850 vlastních známek od roku 2012 ukazuje oblíbenost této specifické volby. Vlastní známky doplňují příležitostné a výplatní známky zejména v případech, kdyby se na vydání známekjen těžko dostalo pro přetlak námětů. Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek
B. J.