7. 9. 2018

Služební celina České pošty a SČF: Den české filatelie 2018

Distribuce služebních celin - varianty ČP/SČF - ode dnešního dne probíhá na mezinárodním veletrhu Sběratel v Praze. Proti úhradě členských příspěvků je vydává Svaz českých filatelistů. První služební dopisnice s obrazovou částí jsou znehodnoceny pro listovní provoz otiskem denního razítka s obrazovou částí Praha 1 - Známková tvorba. Na dopisnici jsou použity symboly ČP: logo ČP a logo Poštovního muzea, je použit i hologram. Dopisnice jsou neprodejné a pošta nezajišťuje jejich distribuci.
Jsou určeny v této variantě pro pozvánku členů Svazu českých filatelistů na prosincovou akci.
B. J.