6. 12. 2019

Nejvyšší světová ocenění pro české známky

K předchozí stránce informací o oceněných známkách navazuje i tato dopisnice, která byla předmětem 123. výstavky poštovních známek v pražské hlavní poště na Jindřišské ulici 14, Praha 1. Tato dopisnikce prošla poštovním provozem a jsou na ní podepsáni zleva: Tomáš Říha, autor dopisnice, Jaromír Knotek a Libuše Knotková, autoři emise Bombajský dopis - Kamil Knotech nechyběl, ale jeho podpis chybí. Třetí cena z Bruselu za rytinu Paula Pontia je symbolicky zaznamenána v příležitostném razítku od Martina Srba. Takže dopisnice je věnována cenám z Madridu 2019, razítko ceně z Bruselu 2019.
B. J.