13. 8. 2014

Důležité upozornění: zrušený Apost

Zrušený Apost: 11.–22. 8. 2014, CN APOST, 742 34 pošta Partner Vražné , u příležitosti výročí 120 let pošty Vražné, text: „Vražné 120 let pošty“.  Z technologických důvodů byla tato akce zrušena.
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--                               
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13
111 21 Praha 1