27. 8. 2014

Nabídka TL známek s kupony s přítisky výtvarníků typu "V"

„50. VÝSTAVKA ODBORU ZNÁMKOVÉ TVORBY VE DVORANĚ HLAVNÍ POŠTY“
Dne 15. 10. 2014 bude u příležitosti konání jubilejní 50. výstavky odboru Známkové tvorby s výtvarnými návrhy nových známkových emisí vydán tiskový list známek s kupony s přítiskem „50. VÝSTAVKA ODBORU ZNÁMKOVÉ TVORBY VE DVORANĚ HLAVNÍ POŠTY“. Na přítisk bude použita nově vydávaná známka kat. č. 0822 – Bouquet „A". TL bude obsahovat 11 různých motivů přítisků na kuponech, a to 9 v hlavním poli a 2 postranní; motiv pravého horního postranního kupónu, zhotovený dle autorského návrhu Jïřího Slívy k datu vydání emise, je stálou součástí všech TL se známkami „Bouquet“. Přítisky na jednotlivé kupóny budou zhotoveny dle originálních výtvarných návrhů autorů – tvůrců poštovních známek: Adolfa Absolona, Adolfa Borna, Jiřího Boudy, Evy Haškové, Jana Kavana, Libuše a Jaromíra Knotkových, Jana Mageta, Mariny Richterové, Pavla Sivka, Jiřího Slívy a Karla Zemana. Cena za známky 117,- Kč, cena za přítisky vč. 21 % DPH 300,- Kč; (v prodeji budou pouze celé TL), celková cena za TL bude 417,- Kč. 
Nabízíme Vám proto touto cestou možnost objednat si v rámci mimořádné nabídky toto výše uvedené vydání osobně u našich přepážek č. 29 a č. 30. Písemně na adresu Prodejny známkové tvorby uvedenou v záhlaví nejpozději do 15. 9. 2014. U objednávky vždy uvádějte počet TL, celou svojí korespondenční adresu a způsob převzetí (osobní odběr nebo na dobírku).
Objednávky budou vyřizovány dle kapacitních možností do vyčerpání zásob.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
--                               
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13
111 21 Praha 1