25. 8. 2014

Pozvánka do Jilemnice

Jako každoročně uspořádají Klub filatelistů 05-41 v Jilemnici, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Město Jilemnice a Česká pošta s.p. Poštovní muzeum v Praze podzimní výstavu autora českých poštovních známek, v letošním roce jde o výstavu „Grafika a známková tvorba“ akad. malíře Jana Kavana. Výstava bude zahájena vernisáží dne 10. 10. 2014 a skončí dne 16. 11. 2014. V den vernisáže bude v budově jilemnického muzea v provozu příležitostná poštovní přepážka používající příležitostné razítko „Jan Kavan, Jilemnice“, 10. 10. 2014. Jilemnická pošta bude používat příležitostný Apost se stejným textem od 06. 10. 2014 do 17. 10. 2014. Pro filatelisty a přátele umění pořadatelé připravili další materiály, list s přítiskem na kuponech, dvě dopisnice, obálku s přítiskem a grafický list, vše dle námětů Jana Kavana a v rytině Martina Srba (ocelotisk - grafický list a jedna dopisnice). Část těchto materiálů ponese vyobrazení jednoho z nejznámějších jilemnických míst – Zvědavé uličky. 
Tato tradice jilemnických výstav začala v roce 2005, a protože v letošním roce pořadatelé oslavují 10 nepřetržitých let trvání těchto výstav, nabídnou zájemcům zvláštní hodnotný suvenýr – složku několika grafických listů z minulých akcí jilemnického klubu filatelistů vytištěných nově v pozměněných barvách, v omezeném nákladu a v prodeji v den vernisáže na místě samém. Jen v případě, že se tento soubor grafik nevyprodá ihned první den výstavy, bude nabídnut k prodeji i ostatním zájemcům. 
Autogramiády Jana Kavana proběhnou v den vernisáže od 10:00 do 11:30 hod. a od 14:30 do 16:00 hod., je předpoklad, že se vernisáže od 17:00 hod zúčastní jako každoročně přibližně desítka výtvarníků a rytců českých poštovních známek. Vernisáž uvedou Vladimír Suchánek a Pavel Sivko, jedné či obou autogramiád se spoluúčastní Jiří Bouda.
Seznam materiálů, které budou k výstavě vydány, včetně části jejich reprodukcí je možno vyžádat na adrese s.strnad@tfnet.cz nebo oproti frankované obálce na adrese S. Strnad, P. O. Box 55, 513 01 Semily.