13. 8. 2014

Staré pošty nově i na dopisnicích České pošty

Česká pošta vydala v emisi Architektonické památky dopisnice s obrazovým přítiskem různých pozoruhodných staveb v České republice již od konce roku 1994. Za tu dobu sice vyšlo velké množství hradů, zámků a klášterů, avšak dosud chyběly existující nebo již zaniklé budovy pošt. O vydávání emise pošt na nějakém druhu poštovních cenin se sice již v minulosti uvažovalo, ale dosud se nenašla vhodná příležitost. Staré či mladší budovy pošt se tak na známkách, razítkách či na dopisnicích objevily pouze příležitostně. Patrně k tomu negativně přispěla i skutečnost, že až do minulého roku neexistovala publikace, která by nejzajímavější poštovní objekty systematicky podchytila. A právě příprava knihy Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska (Foibos Books, 20013), jejíž vydání výrazně podpořila i Česká pošta, přispělo k rozhodnutí, že jedinečné stavební památky z dějin pošty se objeví i na obrazových dopisnicích. Nápad bylo možno realizovat, když tuto myšlenku podpořil ředitel odboru Známková tvorba České pošty Ing. Břetislav Janík. Vzápětí nato jsme v Poštovním muzeu vybrali osm atraktivních obrazových motivů z bohaté muzejní sbírky a k nim vytvořili krátké texty. Téměř přesně po roce od vzniku záměru byly nové dopisnice představeny na vernisáži, která se uskutečnila dne 28. 5. tohoto roku na hlavní poště v Jindřišské ulici v Praze.
Do první série byly zahrnuty poštovní budovy ze starší doby, 16. – 19. století. Patří k nim budovy někdejších poštovních stanic v Praze 1 na Malé Straně (v letech 1622-1743 sídlo vrchního poštovního úřadu pro Čechy), v Praze 9 – Běchovicích (klasicistní budova poštovní stanice na hlavní trati z Vídně do Prahy), Joblonném v Podještědí (objekt zámečku postaveného na začátku 18. století šlechtickým rodem Pachtů z Rájova), Kovalovicích (stará pozořická pošta na slavkovském bojišti), Karlových Varech (skvostný klasicistní objekt z roku 1791), Klenčí pod Čerchovem (původně renesanční, posléze barokizovaný, objekt poštovní stanice a celnice), Kolíně (empírová budova z roku 1845) a Litomyšli (barokní budova místní pošty, která však již nestojí). K tomu je třeba dodat, že po stránce zobrazovacích technik jde o pět fotografií, dvě litografie a jednu grafiku.
Lze si jen přát, aby staronová emise architektonických památek zaujala filatelisty, sběratele i milovníky českých památek a stala se vyhledávaným sběratelským suvenýrem. To je totiž důležitý předpoklad, aby se v emisi architektonicky pozoruhodných pošt pokračovalo i v dalších letech a mohly být představeny i mladší poštovní služebny z 19. a 20. století. 
Jan Kramář
Poštovní muzeum
--
Soupis obrazových motivů pošt vydaných v roce 2014 na dopisnicích v emisi Architektonické památky
--

1. Praha 9 – Běchovice, Českobrodská 1
Klasicistní budova poštovní stanice v Běchovicích vznikla v poslední čtvrtině 18. století
na místě někdejší běchovické tvrze. V této budově setrvala pošta až do roku 1970.
Foto JUDr. Josef Kalibera, 27. 5. 1937.
2. Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí 480/8
Někdejší sídlo vrchního poštovního úřadu pro Čechy bylo v letech 1622-1743
umístěno v měšťanském domě postaveném v letech 1539-42 na místě někdejší sladovny.
Foto 20. léta 20. století.
3. Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka 335
Poštovní stanice Jablonné v Podještědí byla v letech 1754-1898 umístěna
v někdejším barokním zámečku postaveném Janem Jáchymem Pachtou z Rájova
kolem roku 1700.
Foto 30. léta 20. století.
4. Kovalovice 109, okres Brno-venkov
Klasicistní budova pozořické (dnes katastr obce Kovalovice) poštovní stanice byla postavena patrně v letech 1785-90 a svému účelu sloužila až do roku 1879. Během bitvy u Slavkova se zde vystřídaly štáby francouzské a ruské armády. Foto 1936.
5. Karlovy Vary, Slovenská 509 
Objekt nechal roku 1791 postavit poslední dědičný karlovarský poštmistr
Josef Korb von Weidenheim pro výměnu koní, poštovních spřežení a dostavníků.
Poště sloužil do roku 1801.
Litografie J. Schwanzara, vydal C. Henning, 1. pol. 19. století.
6. Litomyšl, Smetanovo náměstí 15
Barokní budova staré pošty v Litomyšli od anonymního stavitele se bohužel nezachovala. Pošta byla v tomto půvabném východočeském městě zřízena již roku 1754.
Grafika z konce 19. století, autor Motyčka.
7. Hostinec „U Pošty“ v Kolíně nad Labem, Rorejcova 656
Empírová dvoukřídlá jednopatrová budova z roku 1845.
Poštovní stanici sem nechal přemístit poštmistr Karel Knirsch krátce po jejím dokončení.
Litografie je připisovaná Vincenci Morstadtovi, polovina 19. století. 
8. Klenčí pod Čerchovem 4, okres Domažlice 
Poštovní stanice Klenčí pod Čerchovem patrně vznikla již ve druhé polovině 16. století,
i když první písemná zmínka pochází až z roku 1609. Její význam ještě zvyšovala zdejší celnice, kterou nezřídka spravovali místní poštmistři.