28. 10. 2007

A znovu: Poštovna na SněžceNa náš příspěvek o Sněžce reagoval Jiří Škaloud zasláním pohlednice s pěknou víceznámkovou hradčanskou frankaturou a otiskem kulatého denního razítka Sněžky s datem 16. 9. 1920. Tento doklad posouvá doloženou dobu používání tohoto razítka v roce 1920 skoro o měsíc.

Další zajímavý doklad (na reprodukci výše) předložil Pavel Janata. Jde o pohlednici odeslanou 6. 8. 1921 z německé agentury, na které se nachází řádkové razítko Sněžka-Schneekoppe. Proč a jak se na zásilku toto razítko dostalo, nelze jednoznačně zjistit. Buď bylo otisknuto na bianko pohlednici před jejím prodejem v České boudě, nebo až po jejím poštovním podání v německé agentuře. Pohlednice je adresovaná do Prahy a bylo tedy logické, že asi putovala z německé poštovní agentury do poštovny v České boudě, kde na zásilku mohlo být otištěno toto razítko. I když žádné úřední informace o výměně pošty mezi oběma poštovními služebnami nemáme, lze se domnívat, že se uskutečňovala, a to velmi neformálně, když vedoucím obou služeben byla tatáž osoba.

Prosíme sběratele, aby prohlédli své sbírky a ozvali se s dalšími poznatky k této velmi zajímavé problematice.

Celý materiál o Poštovně na Sněžce >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum012.htm

Jiřík Bejsta a Petr Gebauer