14. 10. 2007

ZS 03/2007 - Ukončení analogového TV vysílání na Domažlicku


Český telekomunikační úřad (národní regulátor poštovních služeb) vydal v září 2007 známkový sešitek číslo 03/2007 s názvem "31. 8. 2007 / Ukončení analogového televizního vysílání na Domažlicku" >>>>> http://www.ctu.cz/main.php?pageid=32&page_content_id=3609

Známkový sešitek má formát 150 x 105 mm (pro obálku A6 na šířku). Známkové sešitky jsou provedeny tzv. digitálním tiskem na bílém matovém kartonu. První strana a čtvrtá strana je čtyřbarevná (CMYK) a věnována tématu ukončení analogového televizního vysílání - mapa jihozápadních Čech - Domažlicka, na 2. straně (ČB) je popis vypnutí vysílání ananlogového a následného 100 % vysílání digitálního televizního signálu. Na straně 3 (ČB) je copyright vydavatele s číslem sešitku (03/2007). Text je: "Známkový sešitek 03/2007 vydal © Český telekomunikační úřad, Praha 2007". Kompletní sešitek je k dispozici ve formátu pdf (velikost 3 MB) >>>>>
http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU_03_2007.pdf

Sešitky mají velmi nízký garantovaný celkový náklad 300 ks, z toho 240 kusů obsahuje vždy 10 příležitostných známek (varianta ZS) hodnoty 7,50 Kč (Pof. č. 457 - Tradice známkové tvorby, letecký pohled na Hradčany od Jaroslava Lukavského, tzv. známka na známce. Všechny desetipásky jsou přilepeny za horní okraj a je respektováno místo v archu. Známky vylepené v sešitku tedy mají i služební údaje na okrajích a barevné soutiskové značky. Před vylepením je však odtrhnut úzký okraj s knihařskou úpravou archu známek v distribučním archu. Existence desetipásky s knihařským okrajem je naprosto vyloučena. Bližší informace jsou patrné z reprodukce >>>>>
http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU03_b.jpg

Zbývajících 60 ks obsahuje 9 známek + 9 kupónů kompletního složeného tiskového listu pro přítisky "Brána s pávem" nominální hodnoty 7,50 Kč. V místech pro přítisk je 9x barevné logo ČTÚ a v místech pro text na kuponech je přitištěno "31. 8. 2007 Domažlice / Vypnutí analogového digitálního signálu". Tiskový list má katalogové číslo P0000029073 a je ve známkové části trojnásobně složen; přilepen je za okraj na levé části tiskového listu >>>>>
http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU03_pritisk.jpg

Tato varianta je použita prémiérově a nemá dosud katalogové označení (viz např. ZS nebo ZSt).

Autorem grafického návrhu je Břetislav Janík.

Český telekomunikační úřad vydal tyto známkové sešitky výhradně pro mezinárodní a tuzemské reprezentační účely a známkové sešitky nejsou v prodeji.

Břetislav Janík