23. 11. 2009

Cartes Maximum k 17. listopadu 2009Vracíme se k výročí 17. listopadu. Jeden z účastníků křtu, pan Josef Fronc (vydavatel zpravodaje "společnosti pro českou/československou známku") rozdával na oficiálním křtu účastníkům akce pohlednici, kterou si společnost nechala na své náklady vytisknout.

Jakou může mít konečnou podobu vidíte z možné varianty ve spojitosti se známkou a kupónem pro přítisky. Současně je pan Fronc i aktivistou staronového sběratelského směru CM, který od loňského roku rychle získává nové zájemce.

Vyobrazená analogická dopisnice, pro níž se užívá též název Cartes Maximum (CM) vznikla právě na základě tohoto dárku. Děkujeme.
B. J.