22. 7. 2017

Číslování známek Světovou poštovní unií (SPU) - WADP

Systém číslování WADP (Světová asociace pro rozvoj filatelie pod Světovou poštovní unií) je projekt odkazující na oficiální poštovní známky vydané ve světě po 1. ledna 2002. Všechna vydání všech zemí jsou monitorována Světovou asociací pro rozvoj filatelie a Světovou poštovní unií (SPU, v angličtině UPU). Soupis a katalogizace všech známek je umožněn prohlášeními poštovních úřadů účastnících se projektu. Toho se automaticky účastní i Česká pošta, s.p.
Katalogizace je kompletní podle států na webové stránce http://www.wnsstamps.post/en , kde si návštěvníci mohou hledat číslo podle země, data, tématu nebo klíčových slov.
Cílem WNS je poskytnout kupujícím a sběratelům informace o všech oficiálních známkách a bojovat proti nelegálním známkám vytištěným bez souhlasu poštovních úřadů. Od roku 2002 se tím u některých rozvojových zemí podařilo snížit jejich filatelistický program a oficiálně vypovědět nelegální známky prostřednictvím SPU.
V katalogu WADP je každé známce s grafickým rozdílem (v provedení, označení, barvě nebo rozměrech) uvedeno číslo WNS.
Všechny známky jsou přetištěny modrým gumovým kašetem s logem SPU
Přinášíme tištěnou ukázku z ročníku 2015, který Česká pošta, s.p. aktuálně od SPU obdržela. Na internetu jsou data aktuálnější - viz webová strana uvedená nahoře.
Břetislav Janík