12. 7. 2017

Nové vlastní známky: Bernard - Pivo jako šperk

VZ TL 0064, VZ 0588 – 0592
Pivo jako šperk
Nominální hodnota: á 16 Kč, celkem 400 Kč 
Orientace známek: 25 známek na výšku
Vydání: 13. 7. 2017
Náklad VZ ZS: 600 ks, VZ: 15 200 ks
Autor známek: Pivovar Bernard
Informace o prodeji: marketing@bernard.cz  
--
Poznámka:
Známky mají číslo VZ TL 0064, zatímco VZ TL 0063 vyjdou až 7. září 2017. Číslo objednávky a tudíž katalogu je tvořeno v okamžiku uzavření smlouvy a finanční úhrady. V době, kdy se začaly polygraficky připravovat vlastní známky s námětem historických poštovních štítů (pod číslem 0063) nebylo o objednávce známek TL 0064 nic známo. Katalog Vlastních známek ČP je sestavován chronologicky podle dat vydání: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek
B. J.