20. 7. 2017

Další uvedení nového hologramu České pošty

Předevčírem jsme Vám ukazovali ještě polotovar "žlutého černotisku" a dnes Vám již můžeme ukázat totéž s novým hologramem. Nový design hologramu na zakázku České pošty, s.p. aplikuje Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. Hologram garantuje vyšší bezpečnost tisku než ten současný a prakticky není kopírovatelný.
Pro zasvěcené může vzniknout otázka, jak je možné, že reprodukce z 18. 7. 2017 ( http://expo-net.blogspot.cz/2017/07/tzv-zluty-cernotisk-mezinarodni-vystavy.html ) již má známku a nemá hologram (byť je spodní část uříznuta zvoleným výřezem). Je to proto, že v obou případech jde o imprimatur - tedy schválení tisku a v tomto případě částečného. Poprvé byl schvalován tisk ofsetem (texty) a ocelotiskem (známka), v dnešním případě jde o schválení implementace hologramu a zkoušky na již vytištěné ocelotiskové pamětní listy se známkami by výrobu notně prodražili. Po dnešním schválení hologramů tedy začne aplikace hologramů na polotovary (s ofsetem a ocelotiskem) před konečnou fází tisku, tentokráte knihtisku, kterým je aplikováno číslování výtisků.
Nový hologram můžete vidět i na části sešitku 170 let plynového osvětlení ulic v Praze. Starý typ hologramu již není k dispozici a pro sběratele je tak toto období uzavřenou kapitolou, která se již dá vysbírat, aniž by vznikaly další varianty.
Břetislav Janík