27. 3. 2018

J. Knotek: Úvaha nad výsledky ankety Nejkrásnější známka roku 2017

Včera v poledne zazvonil zvonek dvakrát. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Otevřel jsem ho a dopis začínal tak hezky, pěti slovy: Drahý můj - Klenoty Knotkových korunovány. A následovaly výsledky ankety Nejkrásnější známka roku 2017.
Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, který se dozví, že naše známka opět zvítězila. Ještě větší radost bych však měl, kdyby na stupních vítězů stanula i některá známka z aršíku věnovaného našim zoologickým zahradám. Návrh na Klenoty byl velmi pracný - kresba provedená barevnými tužkami bez použití jakýchkoli počítačových úprav. Ještě větším oříškem však bylo, dostat na malou plochu známky čtyřmetrového, dvoutunového nosorožce indického, dosahujícího v kohoutku téměř dvou metrů! A přitom skončil až jednadvacátý! 
Z výsledků ankety vyplývá, že lidé mají korunovační klenoty v daleko větší oblibě než Veronesův obraz Sv. Kateřina s andělem (o 444 hlasů před barevnou verzí obrazu). Oproti tomu jeho černobílou verzi mají o fous (2 hlasy) raději než šimpanze z hodonínské Zoo. S tím bych se smířil. Těžko se ale vyrovnat se skutečností, že naše lední medvědy - největší atrakci brněnské Zoo, předjela stará parní lokomotiva "Sedma" o 15 hlasů!
Když se mne kdysi v nějakém rozhovoru ptali, jaký význam přikládám umístění našich známek v anketě, řekl jsem, že dle mého názoru rozhoduje z devadesáti procent motiv známky - oblíbenost námětu a nikoli kvalita výtvarného návrhu a technického provedení. A jako příklad jsem uvedl výsledky soutěže z roku 1996, kdy suverénně vyhrál portrét Karla IV. z aršíku Lucemburků od Oldřicha Kulhánka. Ten stejně mistrně nakreslil i další tři panovníky pro aršík a stejně kvalitně portréty vyryl i mistr Ondráček. A přesto Zikmund Lucemburský - šelma ryšavá, skončil až patnáctý! (A přitom já považoval tuto známku za nejzdařilejší). Vše, co je nějak spojeno s naším nejoblíbenějším panovníkem Karlem IV. je předem odsouzeno k úspěchu. A to bude hlavním důvodem, proč Klenoty zvítězily s takovou převahou. 
Kromě toho ovlivňuje umístění v anketě i velikost známek, výše nominální hodnoty,  jejich prezentace a umístění na stránkách magazínu při vyhlášení soutěže, obliba tvůrce obrazu, nebo návrhu, atd. Oproti tomu se ukazuje, že příliš nerozhoduje volba techniky. Jak také hodnotit, ocenit kvalitu ušlechtilé rytiny z ofsetové reprodukce v časopise? A většina hlasujících ani definitivní podoby známek nezná a hodnotí pouze podle reprodukcí. 
A přesto si myslím, že anketa má v této podobě smysl. Jako vše, co naše poštovní známky propaguje, zviditelňuje, vzbuzuje tím o ně zájem, seznamuje veřejnost s celou pestrostí zvolených námětů a způsoby jejich výtvarného zpracování.
--
--
Amketu O Nejkrásnější známku pořádá Česká pošta, s.p., časopis českých a slovenských filatelistů Filatelie a magazín Práva, z kterého je převzata průvodní ilustrace, druhá je z časopisu Filatelie.
B. J.